Dansk Dynamit

← Se alle

Del dette job

Programchef for økonomi og nationale indsatser

DareGender

Deltid
Placering

Københavnsområdet

Beskrivelse

Programchef med et stort og alsidigt ansvar

Som programchef bliver du en del af et team bestående af to programchefer. Teamet arbejder tæt sammen indbyrdes og med resten af sekretariatet. Du vil have fagligt ledelsesansvar på en række nationale indsatser og udvalgte strategiske områder. Du vil skulle arbejde med økonomisk styring, og administration af DareGenders projektbevillinger og drift, samt med udvikling af DareGender som organisation med fokus på funding og vores strategiske indsatsområder. Vi søger derfor en person med både ledelseserfaring og erfaring med økonomiansvar og drift.

Som en del af et nyetableret ledelsesteam skal du være med til at lede en lille, dynamisk og frivilligbaseret organisation. Vi oplever i øjeblikket fremvækst og et helt særligt momentum i vores arbejde inden for det danske ligestillingsområde. Hos DareGender vil du få rig mulighed for at sætte dit præg på vores varige arbejde med at engagere og involvere drenge og mænd i ligestilling, samt udfordre stereotype opfattelser af køn og maskulinitet.
Grundlæggende vil du komme til at have to overordnede arbejdsområder: Du vil skulle arbejde med styring og administration af vores økonomi og projektbevillinger, samt udvikling af vores nationale projekter og indsatser. Det betyder, at du får mangeartede ansvarsområder, og som programchef for økonomi og nationale indsatser skal du:

- Sammen med bestyrelsen, medarbejdere og frivillige skabe en bæredygtig og stærk organisation, der er førende i arbejdet med mænd, maskulinitet og ligestilling i Danmark.

- Sikre foreningens økonomi, samt nye indtægtsgrundlag via fundraising.

- Stå for administration og regnskabsførelse, samt budgettering og opfølgning i samarbejde med vores kasserer og vores eksterne bogholder.

- Være projektleder for nationale projekter og flerårige partnerskaber – herunder vores indsatser med mandegrupper og digitale fællesskaber for unge mænd.

- Netværke med andre ligestillingsaktører med henblik på læring og vidensdeling.

Du bliver ansvarlig for at sikre vores finansielle bæredygtighed, og at organisationens indsatser understøttes og drives økonomisk forsvarligt. Arbejdet foregår i et konstruktivt samarbejde med din ledelseskollega, bestyrelsen og de øvrige medarbejdere.

Din profil:

Du har erfaring fra en lignende stilling i en NGO eller anden form for interesseorganisation, og du er både strategisk- og udviklingsorienteret og har erfaring med at strukturere og lede udviklingsprocesser. Som leder er du typen, der både kan inspirere, sætte retning og sikre resultater hos en engageret gruppe af medarbejdere og frivillige. Du er god til økonomi og budgetstyring og kan skabe overblik samtidig med, at du har blik for detaljen. Du har politisk forståelse og har erhvervserfaring fra en frivillig organisation eller har erfaring fra arbejdet med ligestilling eller det sociale område. Vi ser gerne, at du kan genkende dig selv i følgende punkter:

- Interesse og viden om ligestillingsområdet og strategisk forståelse for både de muligheder og udfordringer, der ligger i arbejdet med køn og ligestilling.

- Ledelseserfaring og erfaring med projekt- og frivilligledelse.

- Dokumenteret erfaring med administration, regnskabsførelse og økonomistyring.

- Mod på at blive en ledende del af en lille og dynamisk organisation med de udfordringer og potentialer, der hører med til arbejdet i en lille, projektdrevet NGO.

- Solid erfaring med at arbejde tværfagligt og teambaseret.

- Nogle års erfaring med projektledelse og evt. også personaleledelse evt. fra lignende organisation.

- Erfaring med politisk interessevaretagelse og pleje af samarbejdspartnere.

- Dokumenteret erfaring med fundraising, evaluering og dokumentation.

- Ledelsesforståelse herunder at have det overordnede ansvar for foreningens økonomi og ressourcer.

Som person kan du arbejde selvstændigt og lede og inspirere andre. Du kan prioritere og uddelegere opgaver og har gode formidlingsevner både på skrift og i tale. Du er beslutsom og har stærke relationelle kompetencer og kan bidrage til en bæredygtig udvikling af organisationens næste fase.

Ansøgningsfrist

Kontakt

Ansøgningsfrist og ansøgningsprocedure:

Vi ønsker at facilitere en bias-fri ansættelsesproces, og vi gør derfor opmærksom på, at du IKKE skal have billede på din ansøgning. Navn og billeder vil blive fjernet, før ansættelsesudvalget læser din ansøgning.

Vi forventer at afholde første runde af samtaler torsdag d. 10. februar (hele dagen) og fredag d. 11. februar (formiddag). Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Send os din ansøgning senest den 6. februar 2022 ved at sende ansøgning og CV til rw@daregender.dk.

Vi opfordrer alle kvalificerede kandidater til at søge – uanset etnisk baggrund, køn og kønsidentitet, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Hvis du har spørgsmål til de konkrete opgaver, er du velkommen til at kontakte nuværende programchef, Henriette Højberg, på mail: hh@daregender.dk.

Har du spørgsmål til organisationen og arbejdspladsen kan du kontakte Rasmus Wegner på rw@daregender.dk.

Stillingen er på 30 timer om ugen, og arbejdet er typisk fordelt mandag-torsdag med rig mulighed for fleksibilitet. Løn forhandles i forbindelse med ansættelsessamtaler.
DareGender er ikke lønførende, men en mindre NGO med en sag vi brænder for, samt et stort fokus på en god og inspirerende organisationskultur og et godt arbejdsmiljø for både ledere, medarbejdere og frivillige.

Arbejdsadressen er Enghavevej 80C hos projekthuset DISIE, hvor vi er en del af et levende og dynamisk kontorfællesskab med små organisationer og virksomheder, der arbejder med sociale, kulturelle og miljømæssige initiativer forbundet til arbejdet med FNs verdensmål.

Vi glæder os til at læse din ansøgning.